Sprawozdania na dzień 31.12.2013 r.

Sprawozdanie finansowe