Zarząd LC Kraków Stańczyk kadencji 2018/2019

Urszula Janas
Prezydent
Krystyna Winiarska
I Wiceprezydent
Małgorzata Ostrowska
II Wiceprezydent
Andrzej Musiał
Sekretarz
Danuta Chmielowiec
Skarbnik