Zarząd Klubu kadencji 2019/2020

Urszula Janas
Prezydent
Elżbieta Kasztelaniec
I Wiceprezydent
Małgorzata Ostrowska
II Wiceprezydent
Andrzej Musiał
Sekretarz
Danuta Chmielowiec
Skarbnik